top of page

Bankalar ve Proje Sahiplerinin  Mühendislik Hizmeti

Akil Enerji’nin teknik ekibi ve mühendisleri ile periyodik saha ziyaretleri yapılmaktadır. Yatırım ve maliyet programına uygunluğu açısından projenin finansal ve fiziksel ilerlemeleri takip edilmektedir. Sorunlu ve riskli alanlar tespit edilip, önleyici etmenler yatırımcılar ve finansörlere sunulmaktadır.

İlerleme Raporu kapsamında;

  • Periyodik saha ziyaretleriyle, projenin kontrolü ve ilerleyişi takip edilir,

  • Finansal ve fiziksel ilerlemeler kontrol edilir,

  • Oluşabilecek riskler ve gecikmeler belirlenir ve eylem önerileri sunulur,

  • Proje İlerleme Raporları hazırlanır.

bottom of page