top of page

ENERJİ DANIŞMANLIĞI

Fizibilite ve Konsept Tasarım

Projelerin teknik ve ekonomik açıdan optimum olması önemlidir. Fizibilite çalışmaları; çeşitli tasarım ve teknoloji alternatifleri incelenerek projenin teknik uygunluğunu ve mali açıdan analizlerini kapsamaktadır.

Teknik Değerleme

 

Enerji santralleri yatırımları için hazırlanmış fizibilitelerin güncel ve piyasa koşullanına uygun olacak şekilde analiz edilmesi önemlidir. Akil Enerji tarafından hazırlanan, teknik değerlendirme ve finansal analiz çalışmaları ile karar alma noktalarında yatırımcıya ve finansörlere destek sağlamaktayız.

Banka ve Proje Sahibi Mühendisliği

 

Akil Enerji’nin teknik ekibi ve mühendisleri ile periyodik saha ziyaretleri yapılmaktadır. Yatırım ve maliyet programına uygunluğu açısından projenin finansal ve fiziksel ilerlemeleri takip edilmektedir. Sorunlu ve riskli alanlar tespit edilip, önleyici etmenler yatırımcılar ve finansörlere sunulmaktadır.

bottom of page