top of page

Fizibilite ve Konsept Tasarım

Projelerin teknik ve ekonomik açıdan optimum olması önemlidir. Fizibilite çalışmaları; çeşitli tasarım ve teknoloji alternatifleri incelenerek projenin teknik uygunluğunu ve mali açıdan analizlerini kapsamaktadır. 

Fizibilite çalışması kapsamında;

  • Konsept tasarım hazırlanmakta,

  • Rüzgar enerji projeleri için Micrositting çalışması yapılmakta,

  • Yatırım maliyetleri (CapEx) için bütçe hazırlanmakta,

  • İş planı hazırlanmakta,

  • İş modellerine göre işletme giderleri (OpEx) belirlenmekte,

  • Finansal analiz yapılmakta,

  • Riskler belirlenmekte,

  • Finansal modellerin hazırlanmakta,

  • Yatırımın en uygun çözümünü sunmaktadır.

bottom of page