top of page

İdari Süreçler Yönetimi

Enerji Piyasalarında ilgili yasaların ve yönetmeliklerin (EPDK) takip edilmesi, araştırma ve izlemenmesi; projenin geleceği ve karlılığı için önem teşkil etmektedir. Akil Enerji uzman ekibiyle gerekli izin belgelerini tespit ederek koordineli bir şekilde “bakanlık kabul işlerinin yönetimi”  süreçleri yürütmektedir.

İdari İşler Yönetimi kapsamında;

 • İhale dökümanlarının hazırlığının yapılması,

 • Teknik Şartnamenin hazırlanması,

 • Kabul için gerekli izinlerin takibi ve hazırlanması,

 • İzinler ve Belgeler listesinin tamamlanması,

  • Enerji Üretim Lisansının alınması için gerekli hazırlıkların yapılması,

  • Bağlantı anlaşmasının tamamlanması,

  • Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve onaylatılması,

  • Orman izin işlerinin yürütülmesi,

  • İmar uygunluğunun alınması,

  • Teknik Etkileşim Analizinin onaylatılması,

  • MIGEM (maden) onayının alınması,

  • Radar (Sivil Havacılık) onayının alınması,

  • Kısıt alanları (sit alanları, tarihi alanlar) onayının alınması,

  • Şehir Planlama uygunluğunun alınması,

 • Proje tamamlanma sonrası, bakanlık kabul ekibinin organize edilmesi,

 • Gerekli proje tadillerinin hazırlanıp onaya sunulması.

bottom of page