top of page

PROJE YÖNETİMİ

İdari Süreçler Yönetimi

Enerji Piyasalarında ilgili yasaların ve yönetmeliklerin (EPDK) takip edilmesi, araştırma ve izlemenmesi; projenin geleceği ve karlılığı için önem teşkil etmektedir. Akil Enerji uzman ekibiyle gerekli izin belgelerini tespit ederek koordineli bir şekilde “bakanlık kabul işlerinin yönetimi”  süreçleri yürütmektedir.

Sözleşme Yönetimi

 

Enerji projelerinde; proje maliyetinin ve proje risklerini farkındalığı önemlidir. Sözleşme yönetimi aşamasında bu risklerin ve maliyetlerin azaltılması; deneyimi ekibimizin ayrıntılı ve sistematik çalışmaları ile birlikte mümkündür.

Şantiye Yönetimi

 

Deneyimli mühendislerimiz ile birlikte, şantiye yönetimi kalite, zaman ve maliyet yönünden verimli bir şekilde yürütülmektedir. Tüm yönetimsel ve mühendislik desteğimizi, proje müdürlerine ve şantiye mühenislerine sunmaktayız.

İş Güvenliği Yönetimi

 

Enerji projelerinde, erken aşamada olası riskleri tespit ederek ve değerlendirerek, kaza riskini ve sağlık tehdidini minimuma indirmeye çalışırız. Akil Enerji, sağlık, güvenlik ve çevre politikasının taahhütlerini karşılamakta ve deneyimli mühendislerimizle daima gelişmeye devam etmektedir.

bottom of page