top of page

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji santralleri arasında dünya genelinde en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Rüzgâr, bol ve serbest halde bulunan temiz, güvenilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır. Uzmanlar karadaki rüzgâr kaynaklarının dünyanın bugünkü elektrik tüketiminin üç katını üretecek kapasiteye sahip olduğunu tahmin etmektedirler. Yapılan hesaplamalar, dünya üzerindeki rüzgâr potansiyelinin %20’luk bir oranın kullanılmasında bile, dünya üzerindeki elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini göstermektedir.

2005 yılında yürürlüğe giren YEK kanunu ile yenilenebilir enerji projeleri için  gelen elektrik alım ve fiyat garantileri, Türkiye’de bir yenilenebilir enerji piyasasının oluşmasına olanak tanımıştır. Ancak Türkiye yenilenebilir enerji alanında temkinli  ve kontrollü hareket etmiştir. 2005 yılından beri benimsenmiş  olan gerçekçi  ve sürdürülebilir yenilenebilir enerji politikaları sayesinde Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımcılarının ilgi odağı olmayı sürdürmektedir.

HİZMETLERİMİZ

bottom of page