top of page

Şantiye Yönetimi

Deneyimli mühendislerimiz ile birlikte, şantiye yönetimi kalite, zaman ve maliyet yönünden verimli bir şekilde yürütülmektedir. Tüm yönetimsel ve mühendislik desteğimizi, proje müdürlerine ve şantiye mühendislerine sunmaktayız.

Şantiye Yönetimi kapsamında;

  • Taşıma ve lojistik, gelen malzemeleri stoklama ve atıkların gönderilmesi ile ilgili koordinasyonun sağlanması,

  • İnşaat, montaj, tamamamla, ve devreya alma aktivitelerinin, iş planı çerçevesinde ilerlemesini sağlamak,

  • Günlük/haftalık/aylık toplantıları saha ekipleri, proje müdürleri ve iş güvenliği sorumlusu ile birlikte gerçekleştirmek ve toplantıların raporlanması,

  • Günlük işlerin sürekli takibinin yapılması, inşaat ve montaj sürecinin kontrolü ve gerekli testlerinin yapılması ve protokollere göre raporlanması,

  • Proje tamamlama sırasında kalite kontrollerinin yapılması ve raporlanması.

bottom of page