top of page

ENERJİ SEKTÖRLERİ

Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Termik Enerji

Türkiye hemen hemen her çeşit enerji kaynağına sahiptir. Fakat kömür doğalgaz ve petrol rezervleri gibi geleneksel enerji kaynakları kısıtlı miktarda vardır. Diğer yandan Türkiye, su, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.

Mevcut yenilebilir enerji yatırım potansiyeli ve yatırımlardaki mevcut ilerleme ve yatırımcı ilgisi dikkate alındığında, yenilenebilir enerji yatırımları için gelecek vadeden son derece dinamik ve sürdürülebilir bir piyasa yapısına sahiptir.

bottom of page