top of page

Teknik Değerleme

Enerji santralleri yatırımları için hazırlanmış fizibilitelerin güncel ve piyasa koşullanına uygun olacak şekilde analiz edilmesi önemlidir. Akil Enerji tarafından hazırlanan, teknik değerlendirme ve finansal analiz çalışmaları ile karar alma noktalarında yatırımcıya ve finansörlere destek sağlamaktayız.

Teknik değerlendirme çalışmaları kapsamında;

  • Lisans ve izinlerin incelenmesi,

  • Alternatif proje tasarımlarının analiz edilmesi,

  • Proje Risklerinin belirlenmesi,

  • Periyodik saha ziyaretleri,

  • Rüzgar için Micrositting çalışması,

  • Çevresel değerlendirme,

  • Yatırım maliyetlerinin çıkarılması (CapEx),

  • İşletme Maliyetlerinin belirlenmesi (OpEx),

  • Kurulum planının incelenmesi,

  • Finansal değerleme ve Nakit akışları hazırlanmaktadır.

bottom of page