top of page

ENTEGRE POLİTİKAMIZ

zgâr Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesislerinde Bakım, Onarım faaliyetlerimizi gerçekleştirirken;

 

KALİTE İLE İLGİLİ KONULAR (ISO 9001:2015)

 • Entegre Yönetim Sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili paydaşlarımızın farkındalığının artırılması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarını sağlamak,

 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

 

ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ KONULAR (ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018)

 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenleyeceğimizi,

 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi taahhüt ederiz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE YASAL KONULAR (ISO 45001:2018)

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

 • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı taahhüt ederiz.

 

ÇEVRESEL KONULAR (ISO 14001:2015)

 • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR

CAN AYDIN

bottom of page